Over de stichting Panta Rhei

Vanaf 1 april 2006 maakt onze school onderdeel uit van de Stichting
Samenwerkingsbestuur PANTA RHEI. Deze stichting is ontstaan uit een fusie van het bestuur van het Openbaar Onderwijs in Leidschendam-Voorburg, de Stichting Katholiek Onderwijs De Jakobsladder en het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs Voorschoten.
Het doel van de stichting is de bevordering van het primaire openbaar en Rooms-katholieke onderwijs door middel van het oprichten, het in stand houden van, en het behartigen van de belangen van de afzonderlijke scholen die vallen onder de stichting.
Onze stichting heeft de verantwoordelijkheid over 17 basisscholen, waarbij er zorg voor wordt gedragen dat iedere school zijn eigen identiteit kan behouden.
Een krachtige algemene directie voor de dagelijkse leiding, met een groot aantal gemandateerde bevoegdheden en taken. Op elke basisschool is de directeur integraal verantwoordelijk voor het onderwijskundige beleid en de uitvoering binnen de door het bestuur vastgestelde kaders en de goede gang van zaken op de school.
Het bestuur behoudt echter altijd de eindverantwoordelijkheid, stelt o.a. het strategisch beleidsplan, de begroting en de jaarrekening vast en beslist over zaken zoals arbeidsvoorwaarden en dergelijke.