Verlofaanvraag


Indien u verlof wenst buiten de reguliere schoolvakanties, is dit in een aantal situaties mogelijk.

Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Dit houdt in dat, zolang uw kind nog geen 5 jaar is, u geen verlofaanvraag hoeft in te dienen. Wel is het zeer wenselijk dat u de afwezigheidsdagen van uw kind doorgeeft aan de leerkracht. Vanaf 5 jaar zult u een verlofaanvraag moeten indienen.
De verlofaanvraag zal in een beperkt aantal situaties toegekend worden. U kunt hiervoor bij de directie terecht.

Voor een aanvraagformulier kunt u onderstaande link aanklikken. Deze kunt u uitprinten en ingevuld bij de directie of secretariaat inleveren.
Onze voorkeur gaat uit naar een verlofaanvraag indienen via Social Schools (onze communicatietool).
Verlofaanvraag