Oudervereniging 2020-2021

Wat doet "Oudervereniging De Wegwijzer" zoal?

Schoolreisje
Het schoolreisje is in een van de laatste weken van het schooljaar. De ouderbijdrage staat dit jaar wederom op €55.00. Dit bedrag wordt in het desbetreffende schooljaar geïnd en is inclusief het schoolreisje. De werkgroep bepaalt waar het schoolreisje naar toe gaat en welke datum het wordt. Vervolgens worden de parken besproken, de bussen geregeld, de indeling van de bussen gemaakt, ouders worden geregeld die meegaan om de kinderen te begeleiden, een EHBO-post voor de kleine ongevalletjes , lijsten met de groepsindelingen en alle telefoonnummers voor de begeleiders en EHBO worden gemaakt.

Herfstwandeling
Deze activiteit is alleen voor de kleutergroepen 1 en 2. Er wordt door de werkgroep een route uitgezet ergens in een bos, ouders worden geregeld die met auto's de kinderen kunnen vervoeren. Op deze manier wordt er met elkaar een hele gezellige herfstochtend van gemaakt!

Sinterklaas
Tijdens de vergadering van de werkgroep wordt besproken hoe we de Sint laten arriveren. Als dit besproken is neemt de OV deze taak voor haar rekening. In overleg met de onderbouw leerkrachten die in de werkgroep zitten, worden de cadeaus bepaald en besteld. De groepen 1 t/m 4 krijgen een cadeau op 5 december en een kleinigheidje in hun schoen en de groepen 5 t/m 8 krijgen een cadeau in hun schoen. Dit wordt door ons allemaal ingepakt en in zakken verdeeld. De dag voor de landelijke intocht worden de scholen versierd zodat de kinderen (en ook wij) helemaal in de stemming komen.

Kerst
Met de kerst wordt een kerstdiner georganiseerd. Er komen intekenlijsten te hangen aan de deuren van iedere klas waarop ouders kunnen aangeven wat ze aan eten willen maken voor het diner. Wij zorgen dan voor de placemats/tafellakens, glazen,borden,servetten en bestek. Wij proberen met kinderen kerststukjes te maken. Verder wordt er bedacht hoe we een leuke invulling kunnen geven aan de middag voor het diner om alvast een beetje in kerstsfeer te komen. Tijdens het diner zijn alle ouders welkom op de aangegeven locatie voor een gezellig samenzijn onder het genot van kerstmuziek, een drankje en iets lekkers.

Carnaval
Dit jaar is ervoor gekozen om geen carnaval te vieren.

Pasen
Met Pasen worden er verschillende activiteiten georganiseerd. Meestal worden er ook paaseieren verstopt en per groep weer opgezocht. Door de paashaas wordt iets lekkers uitgedeeld.

Schoolfotograaf
De OV zoekt in overleg met de fotograaf een achtergrond uit. De werkgroep zorgt ervoor dat deze een aantal weken voordat de fotograaf komt, bekend wordt bij de ouders d.m.v. een voorbeeld op te hangen bij alle ingangen van de school. Wij zorgen ook voor een schema, zodat we weten welke kinderen wanneer op de foto gaan en de dagen op rolletjes lopen. Ook is er gelegenheid om met broertjes en zusjes op de foto te gaan die niet (meer) op school zitten. Hierover krijgt u tijdig bericht. Wanneer de fotograaf op school komt staat in de jaarkalender, meestal is dat in mei.

Avondwandelvierdaagse (mei)
Wij zorgen ervoor dat er brieven meegaan met de kinderen, zodat kinderen zich op kunnen geven die met hun ouders mee willen lopen. Als we de routes binnen hebben, gaan we kijken wat een mooie plek is om met een versnapering voor jong en oud te gaan staan. Dit is altijd ergens halverwege de route. De laatste avond worden de medailles uitgereikt aan iedereen die er één besteld en betaald heeft.

Koningsspelen
Deze dag staat in het teken van sportief bezig zijn. De werkgroep draagt er zorg voor deze dag op een sportieve manier te laten verlopen en om de kinderen kennis te laten maken met diverse sporten.

De sportdagen van de bovenbouw zijn op een sportpark. Wij zorgen ervoor dat de kinderen daar iets lekkers krijgen. Wanneer de Koningsspelen zijn kunt u ook weer vinden in de jaarkalender op  de website en in de Social Schools agenda.

Wegwijzerfeest/Projectweken
Deze 2 worden elk jaar afgewisseld, het ene jaar Wegwijzerfeest en het andere jaar een project.
Het Wegwijzerfeest is op een woensdagmiddag van 2 tot 5. Voor deze middag worden allerlei spellen bedacht en gehuurd. Er moeten heel veel ouders geregeld worden om bij de spellen te staan en er wordt aan ouders gevraagd om taart en hapjes mee te nemen zodat we die kunnen verkopen. Verder wordt er ook koffie, thee en frisdrank verkocht en broodjes worst. Met elkaar maken we er een heel groot feest van.
De projectweken gaan over een bepaald thema waar in die weken op school extra aandacht aan gegeven gaat worden. Dit wordt gezamenlijk met de teamleden bedacht en uitgevoerd. De projectweken worden afgesloten met een feestelijke dag. Ook hiervoor zijn weer veel ouders bij nodig die ons deze dag willen helpen.

Handbaltoernooi
Dit toernooi vindt plaats op het sportpark van handbalvereniging EHC en wordt georganiseerd door deze handbalvereniging. Alle scholen in Leidschendam/Voorburg kunnen hier aan meedoen. Hier kunnen kinderen vanaf groep 4 zich voor opgeven via de brief die meegegeven wordt. Per klas delen we dan teams in. Ook hebben we hier altijd een leider per team voor nodig die het team stimuleert op deze middag. De OV zorgt ervoor dat de groepen ingeschreven worden bij de organisatie en voor een goed verloop van die dag.

Afscheid groep 8
Dit is altijd wel een speciale activiteit want dit is het laatste wat je doet voor deze groep. Na de musical (in juli) voor de ouders op vrijdagavond wordt er een disco georganiseerd met buffet waar de ouders zelf voor zorgen d.m.v. intekenlijsten. Tijdens de disco wordt de drank verzorgd door de werkgroep. Voor de drankjes krijgen de kinderen een aantal bonnen en de ouders moeten betalen. De kinderen krijgen namens de OV ook altijd nog een leuk aandenken.

Goede doelen
Het is belangrijk voor de school dat er soms op een leuke manier wat extra geld wordt binnen gehaald om extra dingen aan te kunnen schaffen voor de kinderen. Het ene jaar zijn dat rubberen tegels voor onder een klimrek en een ander jaar zijn dat weer nieuwe school T-shirts, het is maar net waar er behoefte aan is. Afgelopen jaar (mei 2019) heeft de OV bijgedragen aan diesel en vervoer naar Tiel waar de Stichting Vrienden van Suriname zit.

Werkgroepen
Voor al deze activiteiten hebben we werkgroepen. In elke werkgroep zitten een aantal leden van de OV en een aantal teamleden. Tijdens vergaderingen en via de mail wordt de hele OV op de hoogte gehouden door de werkgroep. Ideeën en suggesties zijn dan altijd welkom. We doen ons best doen om het voor iedereen zo leuk mogelijk te organiseren.

Vergadering
Ongeveer zes keer per jaar komt de hele OV bij elkaar om te vergaderen. Bij de eerste of tweede vergadering of daartussen is een algemene ledenvergadering. Hier wordt dan het afgelopen jaar doorgenomen en de balans voor het komende jaar besproken. Voor de algemene ledenvergadering wordt U uitgenodigd. Heeft U interesse om lid te worden dan kunt U altijd een vergadering bijwonen om te kijken of het wat voor U is.

U ziet dat er dus veel geregeld wordt door de leden van de oudervereniging, wij kunnen dit niet zonder hulp en ouderbijdrage van alle ouders.

Ook kunnen wij elk jaar nieuwe OV leden gebruiken die ons komen helpen met het organiseren. Voelt u daar iets voor kom dan gerust een vergadering bijwonen. Neem daarvoor of voor andere vragen contact op met één van onderstaande leden van het dagelijks bestuur:

Voorzitter:
Marleen Sirvania
Secretaris:
Frederique Andreae
Penningmeester:
Machiel Penning

Leden van de oudervereniging:
Anneke Sebel
Verena Werdmuller von Elgg
Margit Siepman
Marinka van Emmerik
Monizia Guman
Mariska Ammeraal
Femke van Welzen
Mariska van Schie
Marjon Penning
Dennis Vos

E-mail: ouderraad@dewegwijzerschool.nl

Overeenkomst ouderbijdrage