Voorschoolse opvang

Moet u vroeg vertrekken naar uw werk? En begint de school van uw kind pas om half negen? Dan is het lastig om de tussenliggende tijd op een goede manier te organiseren. Velen van u zullen dit herkennen. Wilt u dit beter kunnen organiseren en klinken woorden als continuïteit, zekerheid en kwaliteit u als muziek in de oren? Dan heeft Vlietkinderen voor u een passende oplossing; Voorschoolse Opvang.
Voorschoolse opvang is voor kinderen vanaf 4 jaar totdat zij de basisschool verlaten. De groepsgrootte is maximaal 20 kinderen. Voor elke 10 kinderen is één pedagogisch medewerker aanwezig. Hij/zij begeleidt de kinderen tevens naar de basisschool. In overleg met de ouder(s) mogen kinderen die daaraan toe zijn vanuit de Voorschoolse Opvang ook zelfstandig naar school gaan.

Wet kinderopvang
Voorschoolse Opvang valt onder de Wet Kinderopvang. Dit betekent dat ouders voor de kosten een tegemoetkoming via de belastingdienst kunnen aanvragen. De werkgeversbijdrage wordt sinds 01-01-2007 automatisch via de belastingdienst uitgekeerd.

Inschrijven
Als u gebruik wilt maken van Voorschoolse Opvang dient u zich in te schrijven bij Vlietkinderen.
Het aanvragen / downloaden van een inschrijfformulier (en aanvullende informatie) kunt u doen via de website www.vlietkinderen.nl onder de button inschrijven of per mail info@vlietkinderen.nl telefonisch: 070 – 317 59 59

Belangrijk
De voorschoolse opvang gaat uitsluitend door bij voldoende inschrijving.