Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang (tso) van basisschool de Wegwijzer wordt verzorgd door Stichting Partou.

Abonnement:
Wilt u op vaste dagen structureel tso afnemen, dan kunt u gebruikmaken van een abonnement. De kosten voor tso via een abonnement zijn € 2,25 per keer. U kunt uw kind aanmelden via het TSO aanmeldformulier en dit formulier mailen naar klantenservice@partou.nl. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit formulier digitaal in te vullen, dan kunt u het inleveren bij de tso coördinator. De gegevens van de coördinator vindt u onderaan deze pagina. Na uw aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging met bijgevoegd de algemene voorwaarden die op de tso van toepassing zijn en een SEPA-formulier voor het in gang zetten van de automatische incasso. Deze dient u digitaal te ondertekenen. 

Strippenkaart / incidentele opvang:
Mocht u incidenteel gebruik willen maken van de tso, dan kunt u daarvoor een strippenkaart aanschaffen voor 5x of 10x. De kosten voor tso via een strippenkaart zijn als volgt:  € 15,00 voor een strippenkaart van 5x tso en  € 30,00 voor een strippenkaart van 10x tso. U kunt hiervoor bijgevoegd formulier invullen en dit formulier mailen naar klantenservice@partou.nl. Wanneer u akkoord heeft gegeven voor de automatische incasso, worden door ons de data genoteerd waarop uw kind tso opvang heeft afgenomen. Vergeet u niet vooraf uw kind steeds aan te melden bij de tso coördinator.


Klantenservice:
Heeft u vragen over de inschrijving voor een contract of strippenkaart, dan kunt u ook contact opnemen met onze collega’s van de afdeling Klantenservice. Zij zijn op werkdagen bereikbaar van 08.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 088 235 75 00 of  klantenservice@partou.nl 

Heeft u andere vragen over de tso, dan kunt u contact opnemen met de tso coördinator.
                          
Sandy Trompert
06-82059720
tsodetol251@partou.nl