Godsdienstlessen

INFORMATIE OVER DE GODSDIENSTLESSEN

De godsdienstlessen worden verzorgd door Stichting IKOS
(Interkerkelijke Stichting Godsdienstonderwijs) te Leidschendam-Voorburg.
In de Stichting ISG/IKOS-LV werken de volgende kerken samen:
* de Protestantse Kerk Nederland,
* de Rooms Katholieke Kerk,
* de Vereniging van Vrijzinnig Godsdienstigen te Voorburg,
* de Doopsgezinde Gemeente,
* de Remonstrantse Gemeente.

Godsdienstonderwijs
Op de openbare basisscholen kunnen kinderen godsdienstlessen volgen, gegeven door de ISG/IKOS-leerkracht. Eens per week komt de leerkracht op school om Bijbelverhalen te vertellen en om over allerlei thema’s met de kinderen te praten. De lessen duren 45 minuten.
Godsdienstonderwijs is voor kinderen van groep 3 t/m 8 en ieder kind mag daarvoor worden opgegeven.
Omdat de rijksoverheid het komende schooljaar een belangrijke bijdrage geeft voor het levensbeschouwelijk onderwijs, vragen we dit schooljaar geen eigen bijdrage van de ouders!
Wel is het belangrijk dat u het aanmeldingsformulier invult, omdat de rijksbijdrage afhangt van het aantal kinderen dat deelneemt aan de godsdienstlessen.

Hoe zien de lessen eruit?
In de godsdienstlessen maken we kinderen op een leuke eigentijdse manier bekend met verhalen uit de bijbel en proberen we een link te leggen met hun eigen belevingswereld. In groep 3 en 4 vertellen we de eenvoudige verhalen die toewerken naar Bijbelse kernbegrippen als liefde voor de ander en zorg voor de wereld om je heen. Deze verhalen passen bij de belevingswereld van de kinderen. In hogere klassen komen dezelfde verhalen aan de orde, maar dan met meer verdieping. Ook haken we, als daar aanleiding voor is, in op de actualiteit. Tot slot nemen we elk jaar weer de tijd om christelijke feesten zoals Kerst, Pasen en Pinksteren uit te leggen en te vieren.
Naast de verhalen werken we met verschillende creatieve verwerkingsvormen, zoals knutselen, toneelstukjes, spelletjes, puzzels etc.
Ook kijken we regelmatig dvd`s die aansluiten op de verhalen die verteld zijn en luisteren we naar leuke cd`s met liedjes die toepasselijk zijn.
Er is veel ruimte voor groepsgesprekken tijdens de godsdienstlessen.
Respect voor elkaars mening en een veilige sfeer in de groep vinden we dan ook erg belangrijk.

Dit jaar doen 523 kinderen met veel plezier mee aan onze lessen in Leidschendam-Voorburg.

Leerkracht op de Wegwijzerschool is Christine Vreugdenhil.