Praktijk Inside Out

Praktijk Inside Out biedt begeleiding aan kinderen en jongeren die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Dit steuntje wordt gegeven middels een faalangstreductietraining. Voor basisschoolkinderen is dat De Vlindercursus, voor tieners de Inside Out training. Bij deze training leren de kinderen/tieners door middel van ervaringsgerichte oefeningen en werkbladen meer te vertrouwen op zichzelf. Door het vergroten van het zelfvertrouwen vermindert de spanning wat de prestaties maar ook het lichamelijke welzijn ten goede komt.
Het steuntje kan ook gegeven worden door de sociale vaardigheidstraining Samen Sterk te volgen. Hier leren de kinderen door ervaringsgerichte oefeningen en werkbladen beter met zichzelf en anderen om te gaan. Duidelijk durven aangeven van eigen emoties en het herkennen van emoties bij anderen voorkomt conflicten.

In de praktijk wordt tevens hulp geboden aan basisschoolkinderen die wat meer moeite hebben met het lees- en spellingonderwijs. Dit voorkomt bovendien onnodige faalervaringen, die negatief kunnen doorwerken in het hele leerproces.

Bezoek de website van Praktijk Inside Out

Neem contact op met praktijk Inside Out