GGD Zuid-Holland West

Gaat uw school aan de slag met gezondheidsthema’s, zoals gezonde voeding, pesten, sporten, roken, alcohol, seksualiteit of mondgezondheid? Bijvoorbeeld in een les, of als thema van de projectweek voor de hele school? Schakel dan de gezondheidsdienst GGD Zuid-Holland West in. De GGD zal uw school op diverse manieren ondersteunen. De dienstverlening kost uw school niets.
De GGD is er ook voor informatie over hygiëne, infectieziekten en binnenmilieu. Daarnaast kunt u voor informatie en advies bij de GGD terecht bij nare gebeurtenissen op school.

Contactgegevens GGD Haaglanden
www.ggdhaaglanden.nl

Team Gezonde School:
gezondeschool@ggdhaaglanden.nl en (070) 353 71 05

Afdeling Infectieziektebestrijding:
infectieziekten@ggdhaaglanden.nl en (070) 353 72 40, optie 2

Afdeling Leefomgeving:
gezondheidenmilieu@ggdhaaglanden.nl en (070) 353 71 82

Wat doet de GGD voor school?
Leerkrachten, directie, de OV, de MR en de intern begeleider kunnen bij de GGD terecht voor:

- Leskisten over diverse gezondheidsthema’s.
- Advies over activiteiten bij het thema, zoals digitale lessen, theater, lespakketten, wedstrijden, gastlessen, bijscholing voor leerkrachten en ouderbijeenkomsten.
- Advies over schoolgezondheidsbeleid, zoals gezond traktatiebeleid en ouderbetrokkenheid bij gezondheid op school.
- Advies over het structureel werken aan gezondheid op de school en het certificeren van de school als Gezonde School (www.gezondeschool.nl).
- Informatie over het bespreken van nare gebeurtenissen (bv. overlijden van een leerling, een leerkracht of een ouder).
- Vragen over hygiëne, dieren, ongedierte, medicijngebruik en voedselveiligheid op school.
- Wettelijk verplichte meldingen van ziekten die vermoedelijk besmettelijk zijn.
- Vragen en klachten over het binnenmilieu op school (bv. luchtkwaliteit, temperatuur, akoestiek).

Ook ouders kunnen contact opnemen met de GGD met vragen over gezondheidsonderwerpen op school.