Onze School

Algemeen:

De school is gehuisvest in twee gebouwen met ruime schoolpleinen.
In het hoofdgebouw aan De Tol 251 zitten de leerlingen van de groepen 1 t/m 4.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 zitten in de dependance aan De Oude Bleijk 4 - 4a.
Het zijn allebei kleine, gezellige gebouwen, waar de leerkrachten alle kinderen kennen. Het is de bedoeling dat er in 2020 één gemeenschappelijk gebouw komt voor alle leerlingen aan De Tol 251.

Hoe is De Wegwijzer ontstaan?

De Wegwijzer is een “samenwerkingsschool”, ontstaan in augustus 2010 uit een fusie van de openbare basisschool Christina (opgericht in 1960) en de Rooms-Katholieke basisschool Joannes XXIII (opgericht in 1964).

Wat is De Wegwijzer?

De Wegwijzer is een algemeen toegankelijke basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.
De Wegwijzer hanteert het klassikale onderwijssysteem, met nadruk op lezen, spelling en rekenen. Wij gebruiken hiervoor aansprekende, moderne methoden. Coöperatief Leren (Samenwerkend Leren) staat steeds meer centraal.
De Wegwijzer heeft een team van betrokken en ervaren leerkrachten die er alles aan doen om een veilige, warme omgeving te creëren, zodat uw kind het beste uit zichzelf kan halen.

Iedereen is welkom op De Wegwijzer, ongeacht religie, levensovertuiging of afkomst. We laten ons inspireren door de vele culturen en levensbeschouwingen die onze samenleving rijk is. Zo besteden we bijvoorbeeld aandacht aan Pasen en Kerstmis maar ook aan het Suikerfeest.

De kernwaarden:

De volgende kernwaarden spelen dan ook een wezenlijke rol.

a) Iedereen is welkom;
b) Discriminatie, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan;
c) Mensen verschillen van elkaar, maar zijn wel gelijkwaardig;
d) De ander wordt gewaardeerd, zoals hij is;
e) Op basisschool De Wegwijzer is het belangrijk dat verschillen tussen mensen worden gewaardeerd en gerespecteerd;
f) Er is wederzijds respect voor de levensbeschouwing van de kinderen, ouders en leerkrachten.