Aanmelden

Als u overweegt uw kind op de Wegwijzer aan te melden, kunt u het beste een afspraak maken met de directie.
U kunt dit doen door te bellen naar 070-327 40 42.
U kunt ook een mail sturen naar info@dewegwijzerschool.nl voor het inplannen van een afspraak met de directie.

Wanneer de school onvoldoende informatie heeft om te beoordelen of uw kind plaatsbaar is, omdat ouder(s)/verzorger(s) geen toestemming geeft/geven voor het opvragen van informatie bij de voorschool, de vorige school of voor het uitvoeren van aanvullend onderzoek, kan de school besluiten de aanmelding niet in behandeling te nemen. Hiermee vervalt de zorgplicht van de school.

Wat houdt een afspraak met de directie in?

Een gesprek met de directie houdt in dat uitgebreid de tijd wordt genomen om u in te lichten over de gang van zaken op school en de aanmelding van uw kind. Tevens heeft u de mogelijkheid om vragen stellen.

Na dit gesprek wordt u rondgeleid door de school. Voordat u huiswaarts gaat, ontvangt u een inschrijfformulier en overige papieren die noodzakelijk zijn voor de inschrijving van uw kind.

Wilt u het aanmeldingsformulier liever per mail ontvangen? Laat dan na afloop van het gesprek met de directie in het kader hieronder uw e-mail adres achter. U ontvangt het formulier dan van ons via de mail.

  • *