Micky Mouse

Deze week gaat de les Begrijpend Lezen over Micky Mouse: hij is 90 jaar geworden! Wisten Anyello en juf Gonda soms al dat de les hierover zou gaan...
Media
  • Image6929f7454a294cb6a0b55020b73229f5